Hem

 

Information

 

Kontact

 

 

 

 

NIGAT

Föräldrarlösa barn projekt i Etiopia

 

 

Nigat arbetar för barnens rätt och mödrar i fem år. Projekts mål är att bekämpa orättvisor och vilket leder till att barn tvingas till ett liv på gatan.Genom förbyggande insatser stödjer vi utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldrarlösa och överges på grundav fattigdom eller andra orsaker. 

 

 Barn som gjort gatan till sitt hem och ,saknar ett tryggt och stad givande hem riskerar att fara illa användning av alkohol och narkotika.Barn som inte har någon familj eller anhörig som kan ta hand och möjlighet till en trygg uppväxt.

 

 HIV infektioner , oönskad  graviditet är vardag i gatubarnens liv.

 

Nigat projekt har ett plan och vill hantera problemet på två olika sätt.

 

  • Dels skall vi ta hand om de barn som idag finns på gatan.

 

  • Dels skall vi förhindra att fler barn inte skall hamnar på gatan.Den bästa förebyggande insatserna är att ge fattiga familjer möjlighet att försörja sig själva och låta sina barn få gå till skolan.

 

  • Skolmat,näring från maten gör det möjligt för barnen att koncentrera sig på sina studier,nigat ger barnen möjlighet att få mat och gå till skolan och möjlighet att påverka det samhälle de lever och de får se sina drömmar bli verklighet.

 

  • Lek är livsviktigt och särskilt för barn i kris ,att ge möjlighet att leka och skratta.Att arbeta med gatubarnsproblematiken är också att arbeta förebyggande.

 

  • Nigat hjälper också barn som har olika funktionshinder och HIV smittade barn.

 

  •  Vilket problemet har funnits länge och landets barn hem kan inte fylla alla behov, vilket leder till att barn tvingas till ett liv på gatan.

 

 

 

nigat.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

www.nigat.se